Laser / Vibrasjon og Akustikk -tjenester

IKM Instrutek

Prediktivt vedlikehold og tilstandsovervåking

Skreddersydde løsninger og servicekonsepter for et proaktivt tilstandsbasert vedlikehold er en viktig faktor i våre leveranser. Dette innbefatter et bredt spekter av produkter og tjenester innen forebyggende vedlikehold.

Våre produkter og tjenester innen tilstandsovervåking:

  • Maskinvern og sensorer (MPS)
  • Tilstandskontroll og sensorer (CMS)
  • Vibrasjon, laseroppretting og andre produkter 
  • Tjenester

 

IKM Elektro

Tilstandskontroll motor

IKM Elektro har lang erfaring med, og komplette systemer for, overvåkning av elektriske og mekaniske installasjoner. 

Våre tjenester innen tilstandsovervåking:

  • Vibrasjonsovervåkning 
  • Laseroppretting 
  • Termofotografering 
  • Engineering support