Engineering / Prosjektledelse

Studier FEED

IKM har ingeniører og teknikere som bidrar i prosjekter og i driftsorganisasjoner i lange eller kortvarige oppdrag.

IKM Kran og Løfteteknikk
Vi har lang erfaring med engineering og prosjektledelse. Gjennomfører totalprosjekter inkludert alle prosjekt faser relatert til våre kjerneområder.

 

IKM Tech Team Solutions
Vi leverer tjenester til olje og gass industrien. 
•    Beregning og tegning av utstyr og stålstrukturer.
•    Spesialist selskap mht enkelt elementanalyser (finite element analyses).
•    Meget høy kompetanse innen kran & løfteteknikk og materialhåndtering.    

 

IKM Subsea
Vi er ledende tjeneste og total leverandør innen ROV og Subsea operasjoner.

 

IKM Operations
Vi leverer engineerings og driftsmodifikasjons tjenester inne alle disipliner

 

IKM Ocean Design
Vi er Norge’s ledende leverandør av uavhengige engineering tjenester innenfor undervanns rørledniger og structurer. Vi har lang erfaring innen alle faser av feltutviklingsprosjekter, fra tidligfase/konsept studier, FEED, detalje prosjektering, oppfølging i gjennomføring/konstruksjons fasen og gjennom support i driftsfasen.

Kontaktpersoner