Drift- / Service- / Vedlikeholdspersonell

Drift, vedlikehold og service personell

 

IKM Operations

Vi kan ta på seg det overordnede ansvaret for levering av vedlikeholds- og service personell innen flere fag, slik at kunden har ett kontraktspunkt.

 

IKM Kran og Løfteteknikk

Vedlikehold, reparasjon, modifikasjon, periodisk ettersyn av:
• Kraner/løfteinnretninger
• Vindturbiner og heis-kran-løfteutstyr
• Livbåter-Mobbåter-tilhørende utsettings arrangementer

Godkjent Service leverandør, vår vedlikeholds systematikk er verifisert/sertifisert og godkjent av Lloyds. 

 

IKM Elektro

Teori og praksis - samme sak
IKM Elektro utfører teknisk- og sikkerhetsrelatert utsjekk av midlertidig utstyr. Våre inspektører og elektroingeniører har bred erfaring, er til enhver tid oppdaterte på gjeldende regelverk, og sikrer at alle prosjekt blir utført som planlagt.

 

IKM Offshore Services

Vi har følgende  under vedlikeholdstjenester:
•    Offshore kranfører G5
•    Helivakter
•    HLO
•    Truck fører
•    Beredskapspersonell
•    Mekanikere
•    Flaggmenn
•    Riggere
•    Materiell koordinatorer
•    Resepsjonspersonell

 

IKM Hydraulic Services

Drift/Service/Vedlikeholds personell

Særdeles god evne til feilsøking, reparere, og modifisere bygge og levere ferdige kundespesifikke produkter og systemer. Vi samarbeider også med de beste leverandørene og produsentene på markedet. Dette gjør oss til markedsledende innen tjenester. 

Vedlikehold og overhaling:

  • Diesel motorer
  • Hydraulikk motorer
  • Elektriske motorer
  • Ventiler