Preservering

Web - Preservering

IKM Testing utfører alt fra planlegging, engineering/ utarbeidelse av preserveringsmanualer, innkjøp av preserveringsmiddel til utførelse av arbeid hos kunde. Miljøvennlige kjemikalier brukes for fjerning/hindring av korrosjon på alle typer innvendige og utvendige overflater.

Preservering er en beskrivelse av aktiviteter som utføres for å opprettholde kvalitet på et produkt og redusere verditap over tid. Preservering kan være fysisk tildekking ved bruk av tildekkingsmaterialer, men det kan også være bruk av preserveringsmidler i flytende form, pulver, tabletter, spray, voks eller grease form. Preservering utføres for langvarig eller korttids beskyttelse.

Rør- og prosessystem kan utsettes for gasstrykk eller vakuum for å hindre inntrengninger. Vi utfører tildekking med formsydde presenninger, aluminiumsfolier eller tape og plasthetter for flenser. IKM Testing kan påta seg komplette oppdrag med levering av personell, utstyr og forbruksmateriell.

Bruksområder
* Rørsystemer
* Pumper og motorer
* Tanker og varmevekslere
* Ventiler
* Turbiner og kompressorer
* Elektriske skap
* Strukturer

Coating/voksing
* Utvendig eller innvendig voksing av overflater
* Innvendig voksing av subsea rør/undervannsinstallasjoner
* Automatiserte enheter for påføring av voks i alle rørtyper

Inhibitor
* Miljøvennlige dampfase inhibitor/kjemikalier tilsettes hulrom for  langvarig preservering
* Inhibitor kan brukes i skumform for å fylle og   preservere hulrom
* Inhibitor kan tilsettes i væske som avslutning på kjemisk rengjøring eller brukes i testvann
* Reduserer fremtidige rustdannelser

Tildekking
* Tildekking av alle rørtyper i alle dimensjoner
* Beskyttelse av bolter
* Innpakking av rør og utstyr for lengre lagring
* Salg av tildekkingsprodukter
* Formsydde presenninger til ventiler og komponenter

Produkter
* Olje, voks, gele
* Nitrogen/gass
* Kjemikalier
* Dampfase korrosjonsinhibitor
* Silicagel
* Tildekkingsprodukter
* Absorberingsmaterialer

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no