Oppgradering av offshore fartøy for å møte Petrobras krav
Brasil har i lengre tid hatt en utrolig vekst innenfor energi, olje og gass. Myndighetene i landet eier størsteparten av aksjene i Petrobras som nå er kåret til verdens fjerde største energiselskap, og også innehar fjerdeplassen over verdens mest respekterte selskaper. Med bakgrunn i de enorme aktivitetene i Brasil og den kunnskapen som ligger i Norge innenfor dette området har det medført en enorm vekst for norske selskaper i området. Mange norske offshore selskaper og rederier har sendt en rekke fartøy til Brasil gjennom årene og aktiviteten er økende.

Petrobras setter store krav til kommunikasjonsutstyr om bord i de fartøyene som skal operere for selskapet. Petrobras’ ”Annex V – Radiocommunications system and equipment” beskriver en omfattende pakke som skal på plass i skipene. Noe av dette er allerede om bord i offshore fartøy, men mange dekker ikke kravene. IKM Instrutek har spesialisert seg på prosjektering og installasjon av disse omfattende systemene og har med stor suksess gjort installasjoner for norske rederier.

Utstyret som installeres er som oftest fra en rekke leverandører og det vil være en stor fordel for våre kunder å forholde seg til en totalleverandør kontra mange små leverandører. Dette gjør prosjektet mye enklere både kostnadsmessig samt i gjennomføring og integrering og ikke minst for senere service. Vi har også etablert et forhold til lokal partner i Brasil som er meget godt kjent med utstyret nettopp for å kunne assistere våre kunder i forhold til ettermarked.