I tillegg til Ex produkter er også thuba et akkreditert inspeksjons organ samt sertifisert som IECEx  «Service Facility» for  elektriske installasjon og utstyr for  eksplosjonsfarlige områder.

 

Han har flere verv i internasjonal standardisering i IEC sammenheng, som;

Formann i arbeidsgruppen for utarbeidelse av installasjonsstandarden

   IEC 60079-14

Formann i IECEx  ExPCC  (Personal Competency Certification).

Formann i TC 31 i Sveits ( Sveitsiske nasjonale Ex komiteen)

 

Medlem IEC arbeidsgrupper som IEC 60079- 0; General Requirement, IEC 60079-1; Ex d, IEC 60079

   2; Ex p, IEC 60079- 2; Ex p, IEC 60079-7; Ex e, IEC60079-15; Ex n, IEC 60079-28; optical Radiation, IEC

   60079-30-1 og -30-2