Passivering / Decommissioning

Web - decomm

IKM Testing utfører passivering (rengjøring) og preservering i forbindelse med fjerning av installasjoner og anlegg. Dette utføres ved bruk av nitrogen, damp, vann, kjemikalier, ultra høytrykk eller mekanisk rengjøring.

Rørsystem sertifiseres fritt for hydrokarboner. Innvendig fjerning av hydrokarboner, belegg, slam, koks og annet avfall. Utvendig rengjøring ved fjerning av groe og skjell. Samling og håndtering av avfall skjer etter spesifikke krav og miljøhensyn. Dokumenteres med miljøregnskap.

Dampgeneratorer, nitrogenutstyr, enheter for vannjetting og annet utstyr sertifisert for både on- og offshore virksomhet. IKM Testing har solid erfaring fra fjerning av hydrokarboner ved nedstengninger.

Bruksområder
* Passivering av hydrokarbonførende rør
* Rengjøring av rørsystem for gjenbruk
* Klargjøring og fjerning av plattformer (decommissioning/cessation)
* Fjerning/passivering av raffineri og landanlegg
* Preservering av nedstengte system og anlegg
* Rengjøring av strukturer ved fjerning av organisk materiale, groe og skjell

Damp (steam)
* Fjerning av hydrokarboner i fast form ved bruk av damp
* Oppvarming av belegg i rør og utstyr
* Bruk av store dampgeneratorer (offshore sertifisert)

Vann som verktøy/ultra høytrykk
* Innvendig og utvendig rengjøring av rør og utstyr
* Roterende slange eller dyse
* Hydrojetting
* Spesielle tilpasninger av UHP utstyr
* Åpner tette rør
* Fjerner fastbrent belegg
* Knuser og transporterer ut avsetninger fra rør

Mekanisk rengjøring
* Avfallshåndtering
* Destruering
* Vakuum slamsugere
* Oppsamling og håndtering av spesialavfall

Tilhørende tjenester
* Nitrogenspyling for gassfriing og fjerning av hydrokarboner
* Kaldkutting
* Engineering og utarbeidelse av jobbpakker og prosedyrer
* Sikkerhet, miljøregnskap og miljøanalyser
* Gelepigging av rørledninger for passivering/decommissioning

  • Link til PDF Brosjyre om Passivering / Decommissioning.
  • Link til UTSTYR innen Passivering / Decommissioning.
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no