Offshore Prosessoperatør - IKM Laboratorium (Offshore)

Grunnet sterkt økende oppdragsmengde søker vi etter senior prosessoperatører for offshore oppdrag på norsk sokkel.

Våre hovedsamarbeidspartnere i dag er de største operatørselskapene på Norsk sokkel. Stillingene vil inngå i vår kompetanse pool og det vil i utgangspunktet være fast offshore rotasjon 2/4.

Vi søker etter deg som er fleksibel, positiv og har stort fokus på HMS.

Du må kunne reise offshore på kort varsel.

Søkere på stillingen må ha alle kurs gyldig i henhold til Krav til erfaring & utdannelse. Søkere må kunne tiltre på kort varsel. Arbeidsspråk er Norsk.

Arbeidsoppgaver: 

•Stillingene dekker oppgaver relatert til operasjon, kontroll og overvåkning av plattformenes brønnsystemer, prosess, prosess støtte, sikkerhets og støtte systemer
•Felt operasjon av prosess, støtte systemer og marine systemer
•Kontroll og overvåkning og vedlikehold av utstyr og områder ihht plattformenes PM program og andre rutiner
•Administrering av arbeidstillatelses system, SJA, gassmålinger, osv.
•Klargjøring av prosess og hjelpesystemer for vedlikeholds operasjoner
•Oppstart av anlegg etter vedlikehold

Krav til erfaring & utdannelse:
•Et absolutt krav er: erfaring offshore som prosess tekniker, kandidater uten offshore erfaring innen prosess blir ikke vurdert
•Solid kjennskap til operasjon av offshore olje & gass installasjon
•Fagbrev Prosess
•Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs
•Offshore Helseattest
•Ventilteknikk NOG (OLF 119)
•Fittingskurs NOG (OLF 120)
•Flensearbeid NS-EN 1591-4 (OLF 118)
•Erfaring og gyldig kursbevis fra beredskapslag førstehjelp, redning og/eller brannlag er en fordel

Vi tilbyr ansettelse med konkurransedyktige betingelser ihht operatøravtalen. Gode forsikrings- pensjonsordninger.

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med Roger Nygård på telefon 51 71 95 74 / 909 77 947

SEND SØKNAD

IKM Laboratorium


IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links