Offshore Prosessoperatør - IKM Laboratorium (Offshore)

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi etter prosessoperatører for offshore oppdrag på norsk sokkel.

Våre hovedsasmarbeidspartnere i dag er de største operatørselskapene på Norsk sokkel. Stillingene vil inngå i vår kompetanse pool og det vil i utgangspunktet være offshore rotasjon 2/4.

- Vi søker etter deg som er fleksibel, positiv og har stort fokus på HMS. 
- Du må kunne reise offshore på kort varsel.
- Søkere på stillingen må ha alle kurs gyldig i henhold til Krav til erfaring & utdannelse.
- Søkere må kunne tiltre på kort varsel. Arbeidsspråk er Norsk. 

Arbeidsoppgaver: 
- Stillingene dekker oppgaver relatert til operasjon, kontroll og overvåkning av plattformenes brønnsystemer,
  prosess, prosess støtte, sikkerhets og støtte systemer 
- Felt operasjon av prosess, støtte systemer og marine systemer
- Kontroll og overvåkning og vedlikehold av utstyr og områder ihht plattformenes PM program og andre rutiner
- Administrering av arbeidstillatelses system, SJA, gassmålinger, osv. 
- Klargjøring av prosess og hjelpesystemer for vedlikeholds operasjoner
- Oppstart av anlegg etter vedlikehold

Krav til erfaring & utdannelse:
- Et absolutt krav er: erfaring offshore som prosess tekniker,
  kandidater uten offshore erfaring innen prosess blir ikke vurdert 
- Solid kjennskap til operasjon av offshore olje & gass installasjon 
- Fagbrev Prosess 
- Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs 
- Offshore Helseattest 
- Ventilteknikk NOG (OLF 119) 
- Fittingskurs NOG (OLF 120) 
- Flensearbeid NS-EN 1591-4 (OLF 118)
- Erfaring og gyldig kursbevis fra beredskapslag førstehjelp, redning og/eller brannlag er en fordel

Vi tilbyr ansettelse med konkurransedyktige betingelser ihht operatøravtalen. Gode forsikrings-pensjonsordninger.

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med Roger Nygård på telefon 51 71 95 74 / 909 77 947
IKM Laboratorium
 
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links