Lekkasjesøkere

Navn

Beskrivelse

 

HL-03 (PDF, 118KB)

Dimensjon : B 600, L 340, H 450mm / Vekt: 45 kg

Område : Onshore

Merke : Edwards Spectron 300 E

Min. detekterbare lekkasje : 4 x 10-10 mbar 1/sek

Forsinkelse : 1 sekund

Måleområde : 4000 – 4-10 mbar 1/sek

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimension : B 310, L 390, H 90mm / Vekt: 1,7 kg

Område : Offshore Sone 1, EEx ia IIC T4

Merke : Edwards Gas Check B4 IS

Min. detektbare lekkasje: 1 x 10-4 mbar 1/sek He

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde : 1 til 20000 scf/år

Available : 4 stk. (HL-04 (PDF, 107KB), 05 (PDF, 105KB), 06 (PDF, 108KB), 08 (PDF, 107KB))

 Lekkasjesøker

HL-07 (PDF, 108KB)

Dimensjon:

A: B 700, L 700, H 420mm / Vekt: 52 kg

B: B 492, L 630, H 352mm / Vekt: 23 kg 

Område : 

Merke : Leybold Inficon UL 200

Min. detekterbare lekkasje :5 x 10-11 mbar 1/sek, 1 x 10-7 mbar 1/sek

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde :

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimensjon : B 420, L 320, H 97mm /Vekt: 1,7 kg

Område : Offshore Sone 1, Eex ia IIC T4

Merke : Edward Gas Check 5000IS

Min. detekterbare lekkasje : 2 x 10-5 mbar 1/sek He

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde : 1 to 20000 scf/år

Tilgjengelig : 73 stk. (HL-09 (PDF, 106KB), 10 (PDF, 106KB), 12 (PDF, 106KB), 13 (PDF, 106KB), 14 (PDF, 106KB), 15 (PDF, 106KB), 16 (PDF, 106KB), 17 (PDF, 106KB), 18 (PDF, 106KB), 19 (PDF, 107KB), 20 (PDF, 107KB), 21 (PDF, 107KB), 22 (PDF, 107KB), 23 (PDF, 107KB), 25 (PDF, 107KB), 26 (PDF, 107KB), 28 (PDF, 107KB), 29 (PDF, 107KB), 30 (PDF, 107KB), 31 (PDF, 107KB), 32 (PDF, 107KB), 33 (PDF, 107KB), 36 (PDF, 107KB), Non-existing-link" shape="rect" target="_blank">37, 38 (PDF, 107KB), 39 (PDF, 107KB), 40 (PDF, 107KB), 41 (PDF, 107KB), 42 (PDF, 107KB), 43 (PDF, 107KB), 44 (PDF, 107KB), 45 (PDF, 107KB), 46 (PDF, 107KB), 48 (PDF, 107KB), 49 (PDF, 107KB), 50 (PDF, 107KB), 51 (PDF, 107KB), 52 (PDF, 107KB), 53 (PDF, 106KB), 54 (PDF, 106KB), 55 (PDF, 106KB), 56 (PDF, 107KB), 57 (PDF, 106KB), 58 (PDF, 107KB), 59 (PDF, 106KB), 60 (PDF, 106KB), 61 (PDF, 106KB), 62 (PDF, 106KB), 67 (PDF, 106KB), 68 (PDF, 107KB), 69 (PDF, 106KB), 70 (PDF, 107KB), 71 (PDF, 106KB), 73 (PDF, 107KB), 74 (PDF, 107KB), 75 (PDF, 107KB), 76 (PDF, 107KB), 77 (PDF, 107KB), 78 (PDF, 107KB), 79 (PDF, 107KB), 80 (PDF, 107KB), 81 (PDF, 107KB), 82 (PDF, 107KB), 90 (PDF, 106KB), 91 (PDF, 106KB), 92 (PDF, 106KB), 93 (PDF, 107KB), 94 (PDF, 106KB), 95 (PDF, 106KB), 96 (PDF, 107KB), 97 (PDF, 106KB), 98 (PDF, 106KB), 99 (PDF, 106KB))

 Lekkasjesøker

HL-11 (PDF, 95KB)

Dimensjon : B 100, L 300, H 115mm / Vekt: 2 kg

Område :

Merke : ION Science Portable Reference Leak

Min. detekterbare lekkasje : 4,9 x 10-11 mbar 1/sek He, with 1 bar trykk

Forsinkelse :

Måleområde :

 Lekkasjesøker

HL-24 (PDF, 97KB)

Dimensjon : B 295, L 340, H 152mm / Vekt: 3,5 kg

Beskrivelse : Datalogger, overfører måldata fra GasCheck

Område : Onshore

Merke : IR-Link

Tilkopling PC : 9-pin serie, RS-232, nullmodem

Tilkopling GasCheck : Infrarød lys 

Spenningsområde : 6-15V / 100-240V 50-60Hz

 Lekkasjesøker

HL-27 (PDF, 87KB)

Dimensjon : B 340, L 95, H 135mm / Vekt: 1,8 kg

Beskrivelse : Referanselekkasje for kontroll/kalibrering av lekkasjesøker

Område : Onshore

Merke : ION Science CalCheck 

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimensjon : B 485, L 600, H 225mm / Vekt: 12 kg (detektor veier 2,6 kg)

Område : Iht. EN 61010-1, EN 50270, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Merke : Varian PHD-4 

Min. detekterbare lekkasje : 5 x  10-6 mbar l/sek He

Forsinkelse : 2 sek 

Måleområde : Lader: 100-240 VAC 50/60Hz 1 A, Batteri: NI-MH GP Cells, 12V 4500 MAH

Tilgjengelig : 68 stk. (HL-63 (PDF, 97KB), 64 (PDF, 97KB), 65 (PDF, 96KB), 66 (PDF, 97KB), 83 (PDF, 97KB), 84 (PDF, 97KB), 85 (PDF, 97KB), 86 (PDF, 97KB), 100 (PDF, 97KB), 101 (PDF, 97KB), 102 (PDF, 97KB), 103 (PDF, 96KB), 104 (PDF, 96KB), 105 (PDF, 97KB), 115 (PDF, 97KB), 116 (PDF, 97KB), 117 (PDF, 97KB), 118 (PDF, 97KB), 119 (PDF, 97KB), 120 (PDF, 97KB), 121 (PDF, 97KB), 122 (PDF, 97KB), 123 (PDF, 97KB), 124 (PDF, 97KB), 125 (PDF, 97KB), 126 (PDF, 97KB), 127 (PDF, 96KB), 128 (PDF, 97KB), 129 (PDF, 97KB), 130 (PDF, 97KB), 131 (PDF, 97KB), 132 (PDF, 97KB), 133 (PDF, 97KB), 134 (PDF, 97KB), 135 (PDF, 96KB), 136 (PDF, 97KB), 137 (PDF, 97KB), 138 (PDF, 97KB), 139 (PDF, 97KB), 140 (PDF, 97KB), 141 (PDF, 96KB), 142 (PDF, 97KB), 143 (PDF, 97KB), 144 (PDF, 97KB), 145 (PDF, 97KB), 146 (PDF, 97KB), 147 (PDF, 97KB), 148 (PDF, 97KB), 149 (PDF, 97KB), 150 (PDF, 97KB), 156 (PDF, 97KB), 157 (PDF, 97KB), 158 (PDF, 97KB), 159 (PDF, 97KB), 162 (PDF, 97KB), 163 (PDF, 97KB), 164 (PDF, 97KB), 165 (PDF, 97KB), 166 (PDF, 97KB), 167 (PDF, 97KB), 175 (PDF, 97KB), 176 (PDF, 97KB), 177 (PDF, 97KB), 178 (PDF, 97KB), 192 (PDF, 97KB), 193 (PDF, 97KB), 194 (PDF, 97KB), 195 (PDF, 97KB)) (PDF, 97KB)

Lekkasjesøker
HL-XX

Dimensjon :
A: B 420, L 600, H 540mm / Vekt: 54 kg
B: B 440, L 540, H 350mm / Vekt: 19 kg
C: B 270, L 730, H 320mm / Vekt: 36 kg

Område :

Merke : Phoenixl 300

Min. detekterbare lekkasje : 
<5 x  10-12 mbar 1/sek He. (vacuum)
<1 x  10-7 mbar 1/sek He. (sniffer)

Forsinkelse : <1 sek 

Spenningsområde : 100V/50-60Hz 115V/60Hz  230V/50-60Hz

Tilgjengelig : 18 stk. (HL-87 (PDF, 108KB), 88 (PDF, 108KB), 89 (PDF, 108KB), 106 (PDF, 109KB), 107 (PDF, 109KB), 108 (PDF, 109KB), 109 (PDF, 109KB), 110 (PDF, 108KB), 111 (PDF, 108KB), 112 (PDF, 109KB), 113 (PDF, 108KB), 114 (PDF, 108KB), 152 (PDF, 109KB), 153 (PDF, 109KB), 154 (PDF, 108KB), 155 (PDF, 109KB), 168 (PDF, 108KB), 169 (PDF, 108KB)) 

Lekkasjesøker

HL-XX 

Dimensjon :   B 370, L 470, H 170mm / Vekt: 6,4 kg

Område :  Iht. FM, CSA, ATEX, ASTM E1002-2005

Merke :  Ultraprobe 2000 

Min. detekterbare lekkasje: 1 x 10 –2 std. cc/sek til 1 x 10 –3 std. cc/sek

Frekvens :   20 kHz – 100 kHz

Følsomhet :  Detektere .005" (.127 mm) diameter lekkasje @ 5 psi (.34 bar) fra 50 ft. (15.24 m)

Spenningsområde: Lader: 110V, Batteri: NiMH

Tilgjengelig : 2 stk. (HL-160 (PDF, 115KB), 161 (PDF, 115KB)

Lekkasjesøker