Personell/utstyr


Lekkasjetesting med nitrogen/helium (N2He) er et kjerneområde innenfor vår virksomhet, og IKM Testing AS er per i dag Norges største leverandør av denne type tjenester. IKM Testing AS utfører lekkasjetesting på alt fra enkeltstående utstyrskomponenter til komplette olje- og gassinstallasjoner.

N2He lekkasjetesting utføres vanligvis for å sikre en lekkasjefri oppstart av systemer og komponenter som skal håndtere brennbare, eksplosive eller andre kritiske substanser. Systemer og komponenter beregnet for vakuum blir også ofte utsatt for denne type testing.

Lekkasjetesting kan utføres ved bruk av enten overtrykk eller vakuum, og dette gjøres vanligvis etter at system eller komponent er mekanisk ferdigstilt, men før det settes i drift.

IKM Testing AS disponerer en omfattende mengde utstyr beregnet for lekkasjetesting, og utstyret leveres i henhold til NORSOK Z-015 standard, samt ATEX-direktivet.

IKM Testing AS er en totalleverandør av tjenester innenfor N2He-lekkasjetesting og leverer alt utstyr, personell og prosjektering nødvendig for en effektiv og sikker utførelse.


Personell
IKM Testing AS disponerer en omfattende arbeidsstokk med høy kompetanse innenfor N2He lekkasjetesting:
•    Prosjekledere
•    Feltingeniører
•    Formenn
•    Teknikere
•    Operatører
  
Utstyr
IKM Testing AS leverer en rekke type utstyr for N2He lekkasjetesting:
•    Nitrogenpumper
•    Nitrogentanker (flytende nitrogen)
•    Helinite-rack (ferdigblandet gass)
•    Massespektrometre
•    Håndholdte heliumdetektorer
•    EX-sikre utstyrskontainere

NITROGEN UTSTYR/TJENESTER
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no