Formål/bruksområder


Lekkasjetesting med nitrogen/helium (N2He) er et kjerneområde innenfor vår virksomhet, og IKM Testing AS er per i dag Norges største leverandør av denne type tjenester. IKM Testing AS utfører lekkasjetesting på alt fra enkeltstående utstyrskomponenter til komplette olje- og gassinstallasjoner.

N2He lekkasjetesting utføres vanligvis for å sikre en lekkasjefri oppstart av systemer og komponenter som skal håndtere brennbare, eksplosive eller andre kritiske substanser. Systemer og komponenter beregnet for vakuum blir også ofte utsatt for denne type testing.

Lekkasjetesting kan utføres ved bruk av enten overtrykk eller vakuum, og dette gjøres vanligvis etter at system eller komponent er mekanisk ferdigstilt, men før det settes i drift.

IKM Testing AS disponerer en omfattende mengde utstyr beregnet for lekkasjetesting, og utstyret leveres i henhold til NORSOK Z-015 standard, samt ATEX-direktivet.

IKM Testing AS er en totalleverandør av tjenester innenfor N2He-lekkasjetesting og leverer alt utstyr, personell og prosjektering nødvendig for en effektiv og sikker utførelse.


Formål
De vanligste formålene med N2He lekkasjetesting er:
•    Sikre lekkasjefri oppstart av system/utstyr
•    Kvantifisere lekkasjerater for mekaniske forbindelser
•    Verifisere komponenter beregnet for vakuum

Bruksområder
De vanligste bruksområdene for N2He lekkasjetesting er:
•    Prosessanlegg/rørsystemer
      - Lekkasjetesting av nybygg (commissioning, onshore/offshore)
      - Lekkasjetesting ifm reparasjons- og modifikasjonsarbeid (commissioning, onshore/offshore )
      - Lekkasjetesting ifm revisjonsstanser (Shutdown, onshore/offshore)
•    Komponenter
      - Lekkasjetesting av subsea-utstyr
      - Lekkasjetesting av ventiler
      - Vakuumtesting av elektriske komponenter
      - Vakuumtesting av subsea-komponenter

Relaterte tjenester
Følgende tjenester blir ofte utført i sammenheng med N2He lekkasjetesting:
•    Gassfriing (N2-purging)
•    Boltetrekking (link til webside for tjeneste)
•    Flensemaskinering (link til webside for tjeneste)
•    Videoinspeksjon (link til webside for tjeneste)
•    Flange Management

I forbindelse med N2He lekkasjetesting vil det ofte oppstå behov for relaterte fagtjenester som boltetrekking, flensemaskinering og flange management. IKM Testing AS leverer alle disse tjenestene, og etter avtale med kunde kan disse inkorporeres som en integrert del av arbeidsomfanget.    

  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing AS
  Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no