Engineering


Lekkasjetesting med nitrogen/helium (N2He) er et kjerneområde innenfor vår virksomhet, og IKM Testing AS er per i dag Norges største leverandør av denne type tjenester. IKM Testing AS utfører lekkasjetesting på alt fra enkeltstående utstyrskomponenter til komplette olje- og gassinstallasjoner.

N2He lekkasjetesting utføres vanligvis for å sikre en lekkasjefri oppstart av systemer og komponenter som skal håndtere brennbare, eksplosive eller andre kritiske substanser. Systemer og komponenter beregnet for vakuum blir også ofte utsatt for denne type testing.

Lekkasjetesting kan utføres ved bruk av enten overtrykk eller vakuum, og dette gjøres vanligvis etter at system eller komponent er mekanisk ferdigstilt, men før det settes i drift.

IKM Testing AS disponerer en omfattende mengde utstyr beregnet for lekkasjetesting, og utstyret leveres i henhold til NORSOK Z-015 standard, samt ATEX-direktivet.

IKM Testing AS er en totalleverandør av tjenester innenfor N2He-lekkasjetesting og leverer alt utstyr, personell og prosjektering nødvendig for en effektiv og sikker utførelse.


Engineering
IKM Testing AS leverer fullverdig engineering innenfor N2He lekkasjetesting:
•    Prosjektering
•    Testfilosofi
•    Testmetodikk
•    Prosedyrer/testpakker
•    Tegningsunderlag
•    Dokumentasjon


Standarder og regulativer

Følgende standardverk og regulativer er aktuelle ved N2He lekkasjetesting:
•    NORSOK L-004, «Piping fabrication, installation, flushing and testing»
•    ASME B31.3, «Process Piping»
•    ASME PCC2, «Repair of Pressure Equipment and Piping»
•    ASME B16.5, «Pipe Flanges and Flanged Fittings»
•    NS-EN 1779: 1999+A1, «Ikke destuktiv prøving, Lekkasjeprøving, Kriterier for val av metode og teknikk»
•    Lov 1996-11-29 nr. 72: «Lov om petroleumsvirksomhet»
•    Kundespesifikke prosedyrer og standarder

  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing - footer
  IKM Testing AS
  Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no