NDT/Material inspeksjonUtførelse av NDT tjenester er IKM Inspection AS’ hovedvirksomhet og vi kan tilby følgende tjenester:
■   Ultralyd kontroll
■   Røntgenfotografering med røntgen og radioaktive isotoper
■   Magnetpulver og Penetrant prøving
■   Hardhetsmåling med portabelt utstyr
■   Tykkelsesmåling/korrosjonsmåling
■   Materialanalyse med portabelt PMI utstyr
■   Visuell sveiseinspeksjon

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links