IKM Kran og Løfteteknikk fikk et løft med ny milliardkontrakt fra Aker BP

For oss betyr milliardkontrakten med Aker BP at vi kan fortsette stigningen mot gamle høyder.

Kontrakten innebærer service & vedlikehold av kraner, løst løfteutstyr og livrednings midler på alle offshore installasjoner der Aker BP er operatør (Alvheim, Ivar Aasen, Valhall/Hod, Ula/Tambar og Skarv).​

Kontrakten gir mulighet for arbeid i elleve år og har en total verdi på over én milliard.

Kontrakten innebærer service & vedlikehold av kraner, løst løfteutstyr og livrednings midler på alle offshore installasjoner der Aker BP er operatør (Alvheim, Ivar Aasen, Valhall/Hod, Ula/Tambar og Skarv).​
BILDE: Daglig leder IKM Kran og Løfteteknikk, Erik Johannessen og Divisjonssjef IKM Gruppen, Arne Vervik.

Den nye kontrakten har i utgangspunktet en varighet på fem år, samt opsjon på ytterligere 3+3 år.
Kontrakten innebærer tett integrering med Aker BPs driftsorganisasjon på land og offshore.

”IKM Kran og Løfteteknikk takker Aker BP for fornyet tillitt, vi er strålende fornøyd med at vi får mulighet til å bli med Aker BP videre med vedlikehold av deres offshore installasjoner. Like viktig er det pågående kosteffektiviseringsarbeidet i form av blant annet digitalisering i driftsfasen samt fokus på kontinuerlig forbedringer v/bruk av blant annet LEAN-systematikken som rammeverk for vår arbeidsmetodikk ”, sier Daglig leder Erik Johannesen i IKM Kran og Løfteteknikk og Divisjonsdirektør Arne Vervik i IKM Gruppen.

Kontrakten medfører at ca. 30-40 personer blir sysselsatt.

IKM Kran og Løfteteknikk sin virksomhet er primært rettet mot olje- og gass industrien der selskapets tjenester er relatert til offshore kraner, løfteutstyr, materialhåndtering og livbåt vedlikehold.
Selskapet har også nylig styrket sin ordreportefølje med betydelige kontrakter innenfor inspeksjon/sertifisering og vedlikehold for vindmøller, samt løfteredskaper for el-kraft industrien på land.

BILDE: Erik Johannessen, IKM og driftsdirektør Aker BP, Eldar Larsen.

- Vi ønsker å standardisere arbeidsprosesser relatert til vedlikeholdet av kran på alle feltene vi opererer. Det er vår forventning at samarbeidet med IKM Kran og Løfteteknikk vil gi gode synergier for Aker BP i form av økt flyteffektivitet og mer kostnadseffektive løsninger, sier driftsdirektør Eldar Larsen.

Rammekontrakten dekker alle tjenester relatert til kranvedlikehold, reparasjon og anskaffelse. Kontrakten er ny for Aker BP, men er basert på tidligere samarbeid som har vart i 11 år.
Omfanget av kontrakten gjelder vedlikehold av hovedkraner på Aker BPs installasjoner og spesialistvedlikehold av utstyr for livredning og sikkerhetsutstyr. Avtalen dekker også årlig sakkyndig kontroll på utstyr og trer i kraft fra 1. mars.


Det har vært en åpen anbudsprosess og kontrakten er tildelt etter en grundig evaluering. Nytt for Aker BP er at Drift og Prosjekt har samarbeidet om evalueringsarbeidet i forkant av tildeling.

På bildet fra venstre, foran: Erik Johannessen, daglig leder IKM Kran og Løfteteknikk og Eldar Larsen, driftsdirektør i Aker BP.
Bak: Arild Sem, Rune Hatteland, Jan Eivin Grindeland Meling, Arne Vervik (IKM), Kenneth Jekteberg og Svein Harald Hetland.


Rammekontrakten bygger på Aker BPs strategi om å etablere langsiktig og forpliktende samarbeid med sentrale leverandører. Dette betyr at Aker BP kan benytte den brede kompetanse og erfaringen til IKM Kran og Løfteteknikk. Vi får da tilgang på ressurser og kan dra nytte av deres nisje- og spesialistkompetanse.
- I denne kontrakten kommer vi også til å ha et sterk fokus på Lean og på Aker BPs digitaliseringsstrategi, avslutter driftsdirektør Eldar Larsen.

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM kran og Løfteteknikk

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links