Luftbehandling og tørking

Web - Tørking

Luft kan i dag leveres i de fleste trykk flow områder med duggpunkt ned til -70˚C. Hoved bruksområdene for tørrluft er tørking og preservering. Med de lave duggpunktene som IKM kan generere, egnes luft også til tørking av prosessystemer og subsea rørledninger.

Luft brukes både som energikilde til luftdrevet verktøy og som del av klargjøring og vedlikehold av systemer.

På anlegg med god luftkapasitet kan lufttørker kobles til, og eksisterende luftkapasitet utnyttes.

Vår utstyrspark omfatter blant annet kompressorer, lufttørkere, etterkjølere, luftfilter, vakuumtørkeuniter, nitrogengenerator og elektriske og dieseldrevene luftvarmere.

Utstyret kan i dag leveres iht. til gjeldende “EX”, 2-7.1 og Z-015 krav.

  • Link til PDF Brosjyre om luftbehandling og tørking
  • Link til UTSTYR innen luftbehandling og tørking.
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no