Salgsleder Maritim NavCom - IKM Instrutek (Larvik)

Til å styrke vår maritime operative salgsavdeling søker vi etter en utadvendt salgsleder

Vil du bli med å skape suksess?  
IKM Instrutek fokuserer på lagspillere som gjør hverandre gode! Nøkkelen til dette er rett kompetanse, utvikling av den enkelte ansatte samt et fleksibelt og løsningsorientert arbeidsmiljø.


Til å styrke vår maritime operative salgsavdeling søker vi etter en utadvendt person til å løfte vår maritime virksomhet videre.

Salgsleder Maritim NavCom
Operativ ute selger med produktansvar innen maritim navigasjon og kommunikasjon


Stillingen byr på stor grad av selvstendighet og medfører salgsansvar for det norske markedet samt KAM ansvar for noen av våre viktigste kunder.

Ansvarsområder:
• Salg av navigasjons- og kommunikasjonsutstyr til det norske shipping markedet
• Salg av øvrige maritime instrumenter
• Oppfølging av kunder samt underleverandører
• Tilbuds og kontraktsarbeid samt ordrehåndtering, herunder retrofit, nybygg m.m.
• Teknisk support innen fagområdet
• Budsjettansvar for egne kunder samt agenturer
• Reisevirksomhet primært i Norge, men det kan være enkelte utenlandsreiser

Kvalifikasjoner:
• Høgskoleingeniør – BSc. nautisk linje
• Stillingen krever erfaring innen fagområdene
• Stillingen krever salgserfaring til shipping markedet
• Gode engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig
• TEAMplayer, strukturert, fleksibel og en selvgående selgere med evne til å se løsninger på kort og lang sikt i et utfordrende men spennende marked.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og spennende stillinger som vil ha stor påvirkning til å kunne skape og videreutvikle en av selskapets viktigste avdelinger.

Stillingene vil være stasjonert ved vårt hovedkontor i Larvik og jobbe tett sammen med den maritime service avdelingen og øvrige maritime selgere. Stillingen rapporterer direkte til Salgsdirektør.

Søknad og CV tydelig merket med stilling sendes til: soknad@instrutek.no

Søknadsfrist: Snarest

Kontakt: Rune Hassum, Salgsdirektør, T. 47 45 21 33. rune.hassum@IKM.no 

Om arbeidsgiveren
IKM Instrutek AS er et ledende salgs- og servicefirma. Vi er ledende i Norge innen test- og måleinstrumenter samt vi leverer, installerer og foretar service på navigasjons-/ kommunikasjonssystemer og tilstandskontroll til offshore, maritim sektor og industri. Hovedkontoret er lokalisert i moderne kontorer i Larvik med avdelingskontor i Stavanger, Bergen og Ålesund med 50 ansatte og en omsetning i underkant av 200 mill. IKM Instrutek AS er en del av IKM Gruppen med ca. 2500 ansatte og en budsjettert omsetning for 2018 på 4 milliarder.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links