Ressursansvarlig - IKM Testing (Sola)

Vi søker en ressursansvarlig til vår personalavdeling (Rotasjon og Bemanning).

Ressursansvarlig sitt hovedansvar er å sikre at bedriften til enhver tid har tilgjengelig personell med rett kompetanse for mobilisering på våre oppdrag både offshore og på land. Dette gjøres gjennom langsiktig planlegging og samarbeid med bedriftens prosjektledere, HR, ledelse og bemanningsselskaper.  
 
I perioder med særlig høy aktivitet vil du bistå med mobilisering og rotering av personell til pågående oppdrag. 
 
Arbeidsoppgaver:
 
 • Sikre at personell med rett kompetanse er tilgjengelig for oppdrag 
 • Ajourhold av bemanningsprognoser, kurs- og kompetanseplaner 
 • Følge opp bemanningsplaner 
 • Utarbeide rapporter og innspill til ledelse relatert til personell 
 • Følge opp bemanningsselskap 
 • Strukturere medarbeiderutvikling og mål i medarbeidersamtaler 
 • Bidra til videreutvikling av rutiner, prosesser og systemer 
 • Mobilisere personell i høyaktivitetsperioder 
 • Andre personalrelaterte oppgaver 

Ressursansvarlig vil rapportere til avdelingsleder for Rotasjon og Bemanning. 
 
Krav til søker:
 
 • Bachelorgrad innen relevante fagfelt (HR, administrasjon og ledelse, m.m.). Lang arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende arbeid (personalavdeling, mobilisering og rotering av personell, m.m.) 
 • Solid kjennskap til relevant regelverk  
 • Generelt gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:
 
Vi søker etter deg som er initiativrik med høy ansvarsfølelse. Du våger å ta upopulære valg og avgjørelser, men tåler å bli utfordret. Du har en klar tale og gode formidlingsevner. Du må kunne arbeide fokusert, strukturert, effektivt og kunne prestere under høyt press. Våre kjerneverdier er:
 • Ansvarlig 
 • Modig 
 • Tydelig 
 • Målbevisst 

Vi tilbyr:
 
Som ressursansvarlig hos IKM Testing vil du jobbe selvstendig med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Du vil påvirke sentrale deler av organisasjonen, og du vil samarbeide med et bredt spekter av avdelinger og personer. IKM Testing har et arbeidsmiljø preget av tillit, sosialt og svært kort linjevei til ledelse. Det er et sterkt fokus på at ansatte skal trives på jobb.  
 
Bedriften tilbyr konkurransedyktig lønn og generelt gode betingelser. 

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links