Prosjektingeniør - IKM Testing (Sola)

På grunn av betydelig økt langsiktig oppdragsmengde søker vi etter nye medarbeidere til støtte og videreutvikling av våre tjenester innen subsea pre-commissioning og brønnrelaterte operasjoner.

Spesifikk relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Nyutdannede ingeniører oppfordres også til å søke.
Dette er interessante stillinger med svært spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og innebærer planlegging og gjennomføring av kontrakter mot nasjonale og internasjonale kunder.

Vi ser etter:
Kandidaten vi søker må ha sunne HMS holdninger og identifisere seg med- og arbeide etter- våre kjerneverdier Tydelig, Ansvarlig, Modig og Målbevisst.

Arbeidsoppgaver:
- Planlegging og koordinering av prosjekt
- Dokumentasjons- og tegningsutarbeidelse, inkl. systemdesign (utstyr) og kalkulasjoner
- Oppfølging av kunder og underleverandører
- Klargjøring, mobilisering og oppfølging av prosjekt på land og offshore
- Muligheter for reising i både Norge, utland og offshore
- Tett kontakt med intern organisasjon og kunder
- Etterleve interne og eksterne kvalitet og HMS krav/standarder
- Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
- Teknisk utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
- Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
- Relevant bakgrunn og erfaring, fortrinnsvis fra offshorerelatert virksomhet/ subseaprosjekter

Vi kan tilby:
- Dynamisk miljø med god takhøyde
- Gode karrieremuligheter
- Konkurransedyktig lønn/betingelser for den/de rette søkere
- Arbeidssted ved IKM Testing sitt hovedkontor på Sola
- Reisevirksomhet i både inn- og utland ifm. avdelingskontorer/kunder/prosjekter
- Periodiske offshoreoppdrag
- Bedriftsidrett
- Firmahytter/leiligheter i inn- og utland

Om Pipeline & CTS-avdelingen:
Pipeline og CTS-avdelingen hos IKM Testing på Sola leverer rørledningstjenester relatert til ferdigstillelse og klargjøring av nye rørsystem i alle faser av feltutbygninger, samt vedlikehold og driftsstøtte av eksisterende rør- og produksjonssystemer.

I tillegg har en sterk satsning innen brønnrelaterte tjenester gitt gode resultater i form av nye oppdrag og rammeavtaler; selskapet har vunnet flere kontrakter innen, brønnstimulering/Scale Squeeze, midlertidig vanninjeksjon, nitrogenpumping og transport av borekaks (CTS).

Annen informasjon:
Vi jobber aktivt sammen med våre kunder for å optimalisere tekniske løsninger tilpasset effektivitet, miljø og økonomi. Kundene er nasjonale og internasjonale feltoperatører samt alle de største offshore installasjonsselskapene.

Se kontaktdetaljer i annonsen for kontaktperson vedr. spørsmål. Alle søknader må sendes via søkelink tilknyttet annonsen.IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links