Ledersamling 2019

Ledersamling 2019

Velkommen til Ledersamling 2019!

Dere finner påmelingen helt i bunnen.

Lokasjonen blir den samme som sist, dvs. Scandic Hotel, Bjødnabeen 2.

PROGRAM

Program
1. februar
12:00 - 13:00LunsjScandic Hotell, Forus
13:00 - 14:00Oppsummering av 2018v/Ståle Kyllingstad
14:00 - 14:15Pause
14:15 - 15:00Strategi og planer fremoverv/Ståle Kyllingstad
15:00 - 15:15Pause
15:15 - 16:00Digitalisering, Aker BPv/Kalle Hersvik eller
Per Arne Kongelf
16:00 - 16:15Pause
16:15 - 17:00Markedsbildev/Jarand Rystad
17:00Slutt
2. februar
09:00 - 09:05God morgenv/Geir Høiland
09:05 - 09:20Nye internettsiderv/Silje Nyman
09:20 - 09:30Introduksjon "Markedsinformasjon"v/Vidar Haugland
09:30 - 11:30Markedsinformasjon inkl. pauser
(6 grupper)
11:30 - 12:00Gruppearbeid ved bordene
(11 grupper / bord)
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 13:30Digitalisering Aker Kværner 
13:30 - 13:45Digitalisering IKM
13:45 - 14:00Pause
14:00 - 14:15Økonomi og Cashflowv/Erling Meinich Bakke
14:15 - 14:30QA / HMSKv/Svein Løvås
14:30 - 15:00Oppsummering / Avslutning
19:30 - 01:00Sosialt arrangementRosenkildehuset,
Nedre Strandgate 11A
i Stavanger sentrum

Informasjonen som fyldes inn ved påmelding danner grunnlaget
for skiltet som utdeles.

(NB! Arrangementet er kun lagt opp for de tilreisende!)