Realistisk trening gir sikker og effektiv drift, minimerer risiko og øker produksjonsresultatet. 
Kursdeltakerne får her kjennskap til prosessen og automatisering av styresystemene. 
Våre prosessopplæringskurs er koblet opp til en simulator som gjengir kontrollsystemet.

 

Målsetting og gjennomføring
Kursene er planlagt å finne sted over en, tre eller fem dager, og er designet for å være modulbasert. Vi tilbyr også fleksibilitet for alle som ønsker å utelate bestemte moduler.

En dags kurs: Olje & Gass Introduksjon
• Vil passe for nyutdannede petroleum og instrument ingeniører/teknikere.
• Skal gi en innføring i hvilke enheter som finnes i prosessen og hvordan de reguleres og henger sammen.

Tre dagers kurs: Olje & Gass oppstart og nedstengnings prosedyrer
• Vil gi en påbygning og videreføring av en dags kurset.
• Vil passe for elever som har gjennomført en dags kurset eller som har prosesserfaring ifm. med jobben. Vil passe petroleum og instrument ingeniører/teknikere.
• Skal gi en dyp forståelse av oppstart og nedstengning av hovedprosess og hjelpesystemer og hvordan disse påvirker hverandre.

Fem dagers kurs: Oil & Gas Start Up and Shutdown Procedures with Troubleshooting
• Vil gi en påbygning og videreføring av en og tre dags kursene. Vil passe for elever som har gjennomført tre dagers kurset eller som har inngående prosesserfaring ifm. med jobben. 
• Vil passe petroleum og instrument ingeniører/teknikere. Som er involvert i drift av Platform.
• Skal gi en dyp forståelse av oppstart og nedstengning av hovedprosess og hjelpesystemer og hvordan disse påvirker hverandre.

Dette er et veldig praktisk kurs der elevene skal kunne gjøre oppstart og nedstengning. Instruktøren vil også legge inn feil underveis som elevene må håndtere. Kurset vil gi en dyp forståelse på hvordan prosessen på en plattform skal håndteres, inklusive hjelpesystemer. De mest sannsynlige feil som kan oppstå vil bli håndtert og det vil også bli lagt vekt på prosess optimalisering.

I løpet av kurset vil det minste dette bli berørt:
• Prinsipper for varme og masseoverføringsprosesser 
• anlegg tilvennings
• Kontroll systemdrift 
• Anlegg oppstart og slå
• nødsituasjoner
• sikkerhetsprosedyrer
• Alarmhåndtering 
• Feilsøking
• Plant optimalisering
• Controller tuning
• kompetansevurdering 
• Debrifing og hendelsesanalyse

Fokus på HMS vil være gjennomgående i kurset. Kurset vil inneholde en teoridel, praksisdel og test.Teoretisk del

Kursene vil ha en teori del. Ganske inngående i en og tredagers kurset, hvor detaljer av utstyr vil inngå. Teori i femdagers kurset vil være iht. behov og vil være inngående ifm. håndtering av problemene, og analyse av disse.

Praksis
Klasserom oppsett. Hver student stasjon kjører i en frittstående modus på en egen simulator modell, uavhengig av andre stasjoner. Instruktøren kan logge seg på hver av stasjonene for å føre tilsyn med opplæring fra instruktør stasjonen. Automatisk trening og evaluering av scenariene kan aktiveres for hver student stasjon.

Praktiske oppgaver vil bli gjort innimellom teorien.

Treningskurs
Kurset vil bli avholdt i egne lokale PC’er med 2 skjermer vil bli benyttet.

Verktøy

Generisk prosess simulator. Følgende systemer er simulert:
• Brønner og samlerør
• Olje separasjon
• Olje eksport
• Gass tørking
• Gasskomprimering (flere steg)
• Behandling produsert vann
• Kjølemedium
• Høytrykksfakkel
• Sjøvannssystem
• Vann injeksjon
• Lukket avløp

Simulator funksjoner:
• Prosess modeller med høy nøyaktighet
• Høyoppløselig grafikk
• Operatør aksjoner
• Felt operatør aksjoner
• Generisk kontroll og alarm system
• Forhåndsdefinerte startbetingelsene
• lagre og gjenopprette startbetingelser
• Kopi av prosess i gitte hendelser
• Scenario og evalueringsverktøy
• Forhåndsdefinerte scenarier
• Innleggelse funksjonsfeil
• Pedagogisk informasjon
• Innstillbare grensebetingelser. 
• Forandring av simuleringshastigheten

Treningsprogram:
• Teori avholdes i klasserom, varighet 1 til 5 dag(er).
• praksis vil bestå av kjøring av prosess. Oppstart og avstengning. Problemløsing
• Test vil bli avholdt

Praktiske opplysninger:
Oppmøte adresse kurs: Ljosheimvegen 12, 4051 Sola

Kursavgift
På forespørsel.

Kursmateriell
Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj hver dag.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.

Tidspunkt
Kurset starter kl. 08.30, og avsluttes ca. kl. 15.30