Løfte og fallsikringsutstyrIKM Kran og Løfteteknikk har bred fagkompetanse og erfaring med alle typer av løfteutstyr. Vi har medarbeidere med bred og lang erfaring innenfor feltene kontroll og sertifisering og utfører:

• Sertifisering/kontroll
• Inspeksjon
• Vedlikehold
• Overhaling
• Modifikasjon
• Oppgradering
• Testing av utstyr (også destruktiv testing) og rådgivning

Typiske utstyrstyper:
• Kjettingtaljer
• Jekketaljer
• Eagleclamps
• Bjelkeklyper
• Sjakler
• Strekkfisker
• Øye bolter
• Vaiertaljer
• Kroker
• Lufttaljer
• Vinsjer
• Konteinere
• Løfte åk
• Spredebjelker etc.

   
I vårt verksted har vi horisontal Testbenk med 200 tonns kapasitet, vi kan teste til brudd opp til 160 tonn. Bedriften er godkjent som sakkyndig virksomhet. Vi har medarbeidere med bred og lang erfaring innenfor feltene kontroll og sertifisering. 

IKM Kran og Løfteteknikk AS bruker ONIX Utstyrsportalen som er et interaktivt data registreringsprogram som er tilpasset aktuelle sertifikater, formularer og kontrollskjemaer. Programvaren er designet slik at våre kunder skal kunne gå inn på systemet gjennom internett og sjekke status på eget utstyr samt tilgang på tilhørende sertifikater, kontrollkort samt servicerapporter.

Velutstyrt verksteds fasiliteter for de fleste typer oppdrag.

Onix

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links