Kontrollkabel / umbilical tjenester

Web - Umbilical

IKM Testing AS utfører alle kontrollkabeltjenester relatert til ferdigstillelse og klargjøring av nye og eksisterende kontroll kabler.

Aktiviteter
Umbilicaltjenestene dekker alle former for testing i forbindelse med:
* Fabrikktesting (FAT)
* Utlasting (pre- & post loadout)
* Monitorering og Installasjon
* Sluttesting (final testing)

Operasjonstyper
Følgende typer operasjoner utføres:

Hydraulisk
* Trykktesting av hydrauliske linjer
* Trykktesting av kjemikalie linjer
* Tørking (olje/kjemikalier)
* Strømningskontroll av linjer (flow testing)
* Renhetsspyling (olje/kjemikalier)

Elektrisk testing av kabler
* Solasjonsmotstands testing (”megging”) og måling (IR)
* Motstandsmåling (CR)
* Impulssekometer testing/måling (TDR)

Optisk testing av fiber kabler
* Fiber optisk testing (OTDR)

Arbeidet utføres av dedikert personell med lang erfaring fra denne type arbeid.

Tileggstjenester
I tillegg til ovenforstående utfører IKM Testing også følgende relaterte tjenester for umbilical systemer:
Merking/tagging
Renhetskontroll/analyser av væsker
Trådløs trykk monitorering
Trådløs motstandsmåling (CR)

  • Link til PDF Brosjyre om kontrollkabel tjenester
  • Link til UTSTYR innen kontrollkabel tjenester
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no