Oppkjøp:

  • Everclean International
  • Odim Hitecs (avd.)
  • Hitec Instrument (80%)  
  • ACGS

Etablering:    

  • IKM Testing Spain

Aksjekjøp: 

  • 34% Midt-Norsk Stillas