Oppkjøp:

  • Kystbasen vedlikehold senter
  • Subsea Design

Etableringer: 

  • IKM Testing UK, 
  • IKM Testing Asia
  • IKM Testing, avd. Kristiansund