Oppkjøp:     

  • IKM Instrutek og IKM Morgonstjerne

Etablering: 

  • IKM Testing Australia - PT IKM Indonesia