Oppkjøp:     

 • Cleandrill, Ceragon Networks (instrument- og kal. avd.)
 • Electro Partner
 • Røntgenkontrollen 
 • Norweld Control Services 

Fusjoner:     

 • ElectroPartner fusjonert inn i IKM Elektro
 • Marineavd. i ElectroPartner  fusjonert inn i IKM Instrutek
 • IKM Miljøteknikk fusjonert inn i IKM Laboratorium
 • IKM Haaland Group fusjonert med IKM Gruppen 
 • Project Partner fusjoneres inn i IKM Consultants

Etableringer:     

 • IKM Subsea Singapore
 • IKM Subsea Malaysia, 
 • IKM Testing Malaysia og 
 • IKM Testing Poland

Salg:     

 • Haaland Elektronikk