Oppkjøp:

  • Tech Team Solutions

Etablering:      

  • IKM Tech Team Solutions

Fusjoner:    

  • IKM Mekaniske fusjoneres med Halvorsen Offshore
  • IKM OMC fusjoneres med IKM Testing
  • IKM Inspection (matr. Lab. Fusjoneres med IKM Material Laboratory (34%)

Avvikling:    

  • IKM Testing Spania
  • IKM Testing Mexico