Oppkjøp:     

 • Oiltools
 • Pressure Control
 • Hymek Servises
 • Exova

Etableringer:      

 • IKM Oiltools
 • IKM Pressure Control
 • IKM Hydraulic Services
 • IKM Stainless Technology
 • IKM Subsea

Fusjoner:    

 • IKM Mekaniske fisjonerer ut avd. på Nærbø
 • IKM Røntgenkontrollen fusjonert inn i IKM Inspection

Salg:    

 • IKM Valves