Oppkjøp:

  • •IKM Service
  • •Merlin Subsea 

Fusjoner:     

  • IKM Stillas og IKM Visman fusjonerer med KAEFER Maritim. Skifter navn til KAEFER IKM

Aksjekjøp: 

  • 23,29% av Rosenberg Verft