Etableringer:      

  • IKM HVAC Polen
  • IKM Laboratorium avd. Larvik
  • IKM Instrutek avd. Ålesund
  • IKM Cleandrill UK

Fusjoner:    

  • IKM Røntgenkontrollen fusjoneres med IKM Inspection
  • IKM Euroheat fusjoneres med IKM OMC 
  • IKM laboratorium over tar IKM Instrutek sitt laboratorium

Avvikling:    

  • IKM Testing avd. Gladstone, Alberta