Våre verdier

IKM's values

- våre mentale forskrifter

IKM sine verdier er basert på konsernets  felles verdigrunnlag, dvs. det som binder oss sammen og som skal gjøre oss entusiastiske, sterkere og bedre enn våre konkurrenter.

Våre verdier er vår rettesnor og skal fungere som mentale forskrifter som er forankret i vår arbeidshverdag.

IKM sine verdier:

ANSVARLIG

MODIG

TYDELIG

MÅLBEVISST


Last ned mini-brosjyre

IKM's values       

IKM sine verdier, det er du det  

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links