Våre miljøaspekter

 
 

IKM erkjenner at enkelte av bedriftene i IKM Gruppen har aktiviteter som innvirker på miljøet. Vi fokuserer derfor på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapene og setter fokus på hvordan bedriftene bruker sine ressurser som kan ha en negativ påvirkning på miljøet.

Selskapene i IKM Gruppen har derfor identifisert og fastslått deres vesentlige miljøaspekter, disse blir fult opp på selskaps nivå.

Konsern administrasjonen i IKM har ingen vesentlige miljø aspekter.
Men vi har valgt å jobbe mot å minimalisere flyreiser blant de ansatte og minimere strømforbruk i våre lokaler.
Bedriften overvåker disse miljø aspektene med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links