HistorikkGjennom IKMs historie har vi, foruten år 2000, klart å ombinere sterk vekst med positivt driftsresultat. Dette gjør at gruppen i dag har et godt fundament for videre vekst, i tillegg til at IKM fremstår som en trygg arbeidsplass og en solid leverandør til gruppens kunder. Motiverte og lojale medarbeidere har vært et viktig grunnlag for den vekst og suksess vi har hatt.z

Juli 1989: Stiftelse
Stiftelse: Instrumentering Kalibrering og Måleteknisk
Laboratorium AS (opprinnelig Hydrotech Laboratorium AS), senere IKM Laboratorium AS

1992
Etablering: IKM Testing AS

1994
Etablering: IKM Engineering & Kompetansesenter AS, IKM Mekaniske AS og IKM Kristiansund AS

1995
Oppkjøp: Scana Hydrotech AS og Alfred Paulsen Contracting AS

1996
Oppkjøp: IKM Engineering AS (Idavoll AS)
Etablering: Avdeling i Bergen for IKM Testing AS og IKM Laboratorium AS

1997
Oppkjøp: Gjerseth Elektro Contracting AS, Alltex AS (serviceavdelingen) og Semco Industri AS.
Etablering: IKM Stillas AS

1998
Oppkjøp: Kystbasen Vedlikeholds Senter AS og Subsea Design AS
Etablering: IKM Testing UK Ltd, IKM Testing Asia Pte. Ltd (Singapore)

1999
Oppkjøp: Visman AS og IKM Offshore Development AS (Offshore Development AS) IKM Mekaniske AS investerer i nytt verksted i Jåttåvågen

2000
Etableringer: IKM Testing Canada Ltd. og Wellcon AS (34%)

2001
Etablering: IKM Kran og Løfteteknikk AS

2002
Oppkjøp: Everclean International AS, Odim Hitecs avdeling for Industri-automasjon, Hitec Instrument (80%) og ACGS Pte. Ltd. i Singapore.
Etablering: IKM Testing Spain SL.
Aksjekjøp: 34% av Midt-Norsk Stillas AS

2003
Etablering: IKM Service AS og Merlin Subsea AS
Fusjon: IKM Stillas AS og IKM Visman AS fusjonerer med KAEFER Maritim AS. Skifter navn til KAEFER IKM AS.
Aksjekjøp: 23,29% av Rosenberg Verft AS

2004
Oppkjøp: IKM Larsen & Mortensen AS (Steinsvik Maskinindustri, avd. Stavanger), OIS Inspection AS, IKM Ocean Design AS
51% (tidl. JP Kenny Norge AS), Textrain (UK) Ltd.

2005
Etablering: IKM Valves AS
Fisjon: IKM Elektro AS fisjoneres ut fra IKM Gjerseth Elektro AS, som deretter skifter navn til IKM Automasjon AS.
Oppkjøp: IKM Mekaniske Kristiansund AS (Noomas Offshore AS)

2006
Oppkjøp: IKM Instrutek AS (Instrutek AS) og IKM Morgenstierne AS (Morgenstierne Tekniske AS)
Etablering: IKM Testing Australia Pty. Ltd.

2007
Oppkjøp: Subsea Management Systems som fusjoneres inn i IKM Consultants AS (IKM Offshore Development AS), IKM Testing avd. Harstad (Altinex Services AS), IKM Årdal Mekaniske AS (Årdal Mekaniske Verksted AS) og IKM Production Technology AS (Altinex Reservoir Technology AS).
Etablering: IKM Testing Malaysia, IKM Production Technology AS, IKM Production Technology Sdn. Bhd
Salg: IKM Automasjon AS og IKM Mekaniske AS (fabrikasjons avd.)

2008
Oppkjøp: IKM DSC Engineering AS (DSC Engineering AS), Arne Bø Pedersen AS (avd. for boltetrekking) og Jacobsen Services AS som fusjoneres inn i IKM Testing AS.
Salg: KAEFER IKM AS og Rosenberg Verft AS (28.4%)

2009
Oppkjøp: Moland Mekaniske AS
Etablering: IKM Subsea AS, IKM Operations AS og IKM Maskinering AS (fusjon av IKM Larsen & Mortensen AS, IKM Årdal Mekaniske AS og Moland Mekaniske AS)

2010
Oppkjøp: Project Partner AS, IKM Technique AS (Technique AS), IKM Miljøteknikk AS (Miljøteknikk AS) og IKM Haaland Group AS (Haaland AS, Industrigravøren AS og Haaland Elektronikk AS)

2011
Oppkjøp:  Cleandrill AS, Ceragon Networks AS (instrument- og  kalibreringsavdelingen), Elektro Partner AS, Røntgenkontrollen  AS  og  Norweld Control Services AS
Fusjoner:  Elektroavdelingen i ElectroPartner AS fusjonert inn i IKM Elektro AS, Marineavdelingen i ElectroPartner AS fusjonert  inn i IKM Instrutek AS, IKM Miljøteknikk AS fusjonert inn i IKM Laboratorium, IKM Haaland Group AS fusjonert med  IKM Gruppen AS og Project Partner AS fusjoneres inn i  IKM Consultans AS
Etableringer:  IKM Subsea Singapore Pte Ltd, IKM Ocean Design Australia Pty Ltd og elektrisk kalibrerings avd. i Bergen for IKM Laboratorium  AS
Salg:  Haaland Elektronikk AS

2012
Oppkjøp: IKM Minic AS (Minic AS) (51%), IKM HVAC AS (HVACsolutions AS) (51%), Fevik NDT AS, R13 (IKM Testing Brasil LTDA), IKM Norwegian Technology Solutions AS (Norwegian Technology Solutions AS), (67%), IKM Stål & Fasade AS (Stål & Fasade AS) (100%), IKM Uneiatm Offshore AS (Uniteam Vest AS) (51%)
Etableringer: IKM Mooring Services AS

2013
Oppkjøp: Poseidon Consulting Services (100%), Rogaland Offshore (100%) og IKM dsc Engineering (100%)
Etableringer: IKM Euroheat, IKM Testing Korea Ltd, IKM Mexico S. av RL de CV og IKM Offshore Service
Fusjoner: IKM Service AS fusjonert inn i IKM Kran og Løfteteknikk AS
Salg: IKM Uniteam Offshore AS selges til IKM Holding AS (IKM Invest AS)

2014
Oppkjøp: Oiltools AS (100%), Pressure Control AS (70%), Hymek Services AS (90%)
Salg: IKM Valves AS
Fusjoner/Fisjoner: IKM Røntgenkontrollen fusjonert inn i IKM Inspection. IKM Mekaniske fisjonerer ut avdelingen på Nærbø
Etableringer: IKM Oiltools AS, IKM Pressure Control AS og IKM Hydraulic Services AS, IKM Stainless Technology AS, IKM Consultants UK

2015
Oppkjøp: Oceaneering NCA, Navcom
Etableringer:
IKM OMC, IKM Technology, IKM Subsea UK, IKM Cleandrill Australia
Fusjoner/fisjoner: IKM Subsea Solutions og IKM Technique fusjoneres til IKM Technology, IKM Mekaniske sin «Contracting avdeling» blir fisjonert ut av IKM Mekaniske og inn i IKM Offshore Services, IKM Oiltools fusjoneres med IKM Production Technology 
Salg: IKM Stål & Fasade

2016
Etableringer: IKM HVAC Polen, IKM Laboratorium avd. Larvik, IKM Instrutek avd. Ålesund, IKM Cleandrill UK
Fusjoner: IKM Røntgenkontrollen fusjoneres inn i IKM Inspection, IKM Euroheat fusjoneres med IKM   OMC, IKM Laboratorium over tar IKM Instrutek sitt laboratorium
Avvikling: IKM Testing avd. Gladstone, Alberta

2017
Oppkjøp: Tech Team Solutions
Etableringer: 
IKM Tech Team Solutions

Fusjoner: IKM Mekaniske fusjoneres med Halvorsen Offshore, IKM OMC fusjoneres med IKM Testing, IKM Inspection (matr. Lab. Fusjoneres   med IKM Material Laboratory (34%)
Avvikling: IKM Testing Spania, IKM Testing Mexico

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links