Historie

IKM Historie

Gjennom IKMs historie har vi klart å ombinere sterk vekst med positivt driftsresultat. Dette gjør at gruppen i dag har et godt fundament for videre vekst, i tillegg til at IKM fremstår som en trygg arbeidsplass og en solid leverandør til gruppens kunder.

Motiverte og lojale medarbeidere har vært et viktig grunnlag for den vekst og suksess vi har hatt.