Konsern

The IKM Group 2015

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2019 på 4,3 milliarder NOK. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen og IKM Invest AS. 
Divisjoner
Lokasjoner
   
Elektro / Instrument / Automasjon               Korea   Australia    Brazil
Subsea / Ferdigstillelse Indonesia   Poland Canada
Engineering / Operations Thailand   Norway         USA
Fabrikasjon / Inspeksjon Singapore   UK   
Rigg / Nedihullstjenester Malaysia        UAE


Følg oss på

IKM at LinkedIn        IKM at YouTube                                            

 

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links