Kjemisk rengjøring

Web NY - Kjemisk

IKM Testing utfører innvendig kjemisk rengjøring av rustfrie-/ karbonrør, tanker, varmevekslere og anlegg.
Vi har spesialbygde enheter med innebygget filterhus og strømningsvender. IKM utfører også kjemisk rengjøring av utvendige overflater på rør og tanker. Enhetene er sertifisert for on- og offshore og er elektrisk eller diesel drevet.

IKM Testing jobber aktivt sammen med sine leverandører og kunder for å fjerne avsetninger på en bedre måte.
Avsetninger/scale innvendig i rørsystemer og utstyr er fortsatt en stor utfordring for eiere av slike systemer. Moderne kjemi er bedre tilpasset strengere krav til effektivitet, miljø og økonomi. IKM Testing ligger i forkant for å møte stadig strengere miljøkrav og utøver en aktiv substitusjonspolitikk.

Vi har også kompetanse innen kjemisk fjerning av potensiell LSA/NORM forurenset scale. Scalen kan etter rengjøring felles ut av kjemikalie blandingen for videre behandling.

Formål
* Fjerning av organiske og uorganiske avsetninger/scale/avleiring
* Forlenge vedlikeholdsintervallene
* Øke virkningsgraden til utstyr
* Øke effektiviteten i prosessanlegg
* Miljøvennlig drift
* Bedre den totale økonomien

Utstyr
* Utstyr for kjemisk rengjøring av alle typer avsetninger
* Bruk av eksisterende systemutstyr
* Bruk av høytrykkspyler/hydrojet
* Strøm-, luft- eller dieseldrevet utstyr
* Kan utføres i sone klassifiserte områder

Kjemikalier
* Brukervennlige
* Miljøvennlige
* Biologisk nedbrytbare
* Vannbaserte
* Ikke korrosive
* Ikke brennbare
* Uten klor
* OLF/HOCNOF godkjente

Spesielle løsninger
* Fjerning av barium sulfat, silisium, calsium carbonat etc.
* Online rengjøring av systemer og komponenter
* Dynamisk kjemi
* Fjerning av LSA/NORM Scale

Bruksområder
* Åpning av tette rør og ventiler
* Rehabilitering av mekanisk utstyr/tanker
* Øke effektiviteten til varmevekslere
* Rengjøring av prosessystem/prosesstøttesystem
* Decommissioning/passivering
* Preservering

  • Link til PDF Brosjyre om kjemisk rengjøring.
  • Link til UTSTYR innen kjemisk rengjøring.
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no