KHMS• Null skader er vårt overordnede mål.
• Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte.
• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.
• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk.

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon.

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring.

Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen.

Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM Gruppens overordnede filosofi.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links