Trykk

HJEM MÅLEOMRÅDER KALIBRERINGSBEVIS FELTKALIBRERING SERVICE/REPARASJON 

Vi utfører akkreditert og ikke-akkreditert kalibrering. Sporbarhet til DHI (USA), LNE (Frankrike) og SP (Sverige).

Produkter som kalibreres:
• Dødvektstestere
• Transmittere/Transducere
• Digitale indikatorer
• Kalibratorer
• Manometer
• Barometer
• Elektriske skrivere
• Mekaniske skrivere

Ved parametre som vi selv ikke kan kalibrere, bruker vi seriøse ikke-akkrediterte/akkrediterte underleverandører i Norge eller utlandet.

 

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links