Temperatur/fuktighet


HJEM MÅLEOMRÅDE KALIBRERINGSBEVIS FELTKALIBRERING SERVICE/REPARASJON

Temperaturkalibrering

Vi utfører akkreditert og ikke-akkreditert kalibrering. Sporbarhet til Laboratorium for Nasjonale Normer ved Justervesenet (LNN/Norge), The National Physical Laboratory (NPL/Storbritannia) og The United Kingdom Accreditation Service (UKAS/Storbritannia).

Produkter som kalibreres:
• Pt-elementer (Eks. Pt-100)
• Temperatur transmittere m/sensor
• Digitale indikatorer m/sensorer
• Termoelement
• Temperaturloggere m/sensor
• IR-termometer
• Overflate temperaturmålere
• Termografikamera

Fuktighetskalibrering

Vi utfører ikke-akkreditert kalibrering som er sporbar til Vaisala (Finland).

Produkter som kalibreres:
Vaisala håndholdte temperatur-/fuktighetsmålere

Ved parametre som vi selv ikke kan kalibrere, bruker vi seriøse ikke-akkrediterte/akkrediterte underleverandører i Norge eller utlandet.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links