MekaniskHJEM   MÅLEOMRÅDER KALIBRERINGSBEVIS FELTKALIBRERING  SERVICE/REPARASJON 

Vi utfører akkreditert og ikke-akkreditert kalibrering. Sporbarhet til DKD (Tyskland), Mahr (Storbritannia), NPL (Storbritannia), SP (Sverige), UKAS (Storbritannia) og Verktøy AS Industri (Norge).

Produkter som kalibreres:
• Skyvelære (digitale/analoge)
• Mikrometer (digitale/analoge)
• Vippeindikator
• Momentnøkler
• Måleur (digitale/analoge)
• Innstillingsstaver/Nullpunktskiver (utvendig lengde)
• Plantolker (utvendig lengde)
• Planring (innvendig lengde/diameter)
• Gjengetolker (utvendig effektiv gjengediameter)
• Gjengeringer (innvendig effektiv gjengediameter)
• Innstillingsring/Plantolk (formmåling)
• Passbiter (komparering)

Ved parametre som vi selv ikke kan kalibrere, bruker vi seriøse ikke-akkrediterte/akkrediterte underleverandører i Norge eller utlandet.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links