Masse/vektHJEM   MÅLEOMRÅDER  KALIBRERINGSBEVIS  FELTKALIBRERING SERVICE/REPARASJON

Massekalibrering
Vi utfører akkreditert kalibrering av masser i vårt laboratorium i Stavanger. Sporbarhet til Justervesenet (LNN/Norge).
 
Produkter som kalibreres:
• Masse/ Lodd (Klasse F2, M1, M2, M3)


Vektkalibrering
Vi utfører akkreditert kalibrering av vekter i felt (kundens lokaler). Sporbarhet til Justervesenet (LNN/Norge). 
 
Produkter som kalibreres:
• Digitale vekter
• Laboratorievekter
• Brevvekter
• Lodd
• Osv.
 
Ved parametre som vi selv ikke kan kalibrere, bruker vi seriøse ikke-akkrediterte/akkrediterte underleverandører i Norge eller utlandet.

Ønskes mer detaljert informasjon, se vårt akkrediteringsdokument her (PDF).

 

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links