Elektrisk

 HJEM  MÅLEOMRÅDER    KALIBRERINGSBEVIS  FELTKALIBRERING SERVICE/REPARASJON 

Vi utfører akkreditert og ikke-akkreditert kalibrering innenfor områdene DC/LF (DC og lavfrekvensstørrelser < 1 MHz), tid og frekvens samt HF (Høyfrekvens). Vi har sporbarhet til Agilent Technologies (Malaysia), ASAP Calibration Services (Storbritannia), DKD (Tyskland), EMH Energie-Messtechnik (Tyskland), NPL (Storbritannia), Fluke Deutschland (Tyskland), Fluke Nederland (Nederland), Maury Microwave Corporation (USA), SP (Sverige) og Trescal (Danmark).Produkter som kalibreres:
• Multimeter
• Kalibratorer
• Tachometer
• Oscilloskop
• Tangampermeter
• Megger
• Effektmeter
• Nettanalysatorer
• Frekvenstellere
• Energimålere
• Power supply
• Generatorer
• Fiberoptiske produkter
• Modulasjonsmeter
• Radiokommunikasjonstestere
• Spektrumanalysatorer
• Frekvenstellere

Ved parametre som vi selv ikke kan kalibrere, bruker vi seriøse ikke-akkrediterte/akkrediterte underleverandører i Norge eller utlandet.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links