Isplugging

Web - Isplugging

IKM kan utføre isplugging både onshore og offshore. Metodene muliggjør frysing av mange materialer og er nøye testet. Metodene er godkjente for bruk av bla. StatoilHydro. Siden vi har kontroll på både trykk og temperatur er isplugger en sikker barriere når vanlig avstengning/blinding vanskelig kan gjennomføres. Modifikasjoner, installasjoner og vedlikehold kan utføres mens systemer er under normal drift.

Metoder
* Flytende nitrogen med kjølekappe/-coil og temperaturregulering (PLS styrt kjøleprosess)
* Tørris, genereres på plassen som del av kjølepakken(fast kjøle- temperatur)
* Holder barriere tilsvarende design trykk på rørsystem

Fordeler
* Barrierer kan settes på steder som ellers ikke ville vært tilgjengelige uten å eventuelt trykkavlaste og drenere ned hele/deler av systemet
* Fryseprosess kan kontrolleres og trykkontroll og temperatur regulering gjør dette til en godkjent barriere
* Alle fryseoperasjoner kan testes og verifiseres på forhånd, og tidligere erfaringer legges til grunn for prosedyreutvikling

Kompetanse
IKM har engineeringskapasitet og kurset personell for pluggeoperasjoner.

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no