Om selskapetIKM Inspection AS er et selskap i IKM Gruppen. Hovedkontoret er i Stavern, med avdelingskontor i Kristiansand, Grenlandsområdet (Breivik), Arendal, Stavanger og Fredrikstad (Røntgenkontrollen). 

Vår virksomhet er fokusert på alle former for kvalitetskontroll, NDT, materialtesting (DT) og inspeksjonsarbeid. Vårt arbeid er hovedsaklig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg, mekanisk industri og offshorearbeid.

Selskapet opprettholder inspektørenes kvalifikasjoner ved kontinuerlige oppdateringer og utvidelse av sertifiseringsspekter. Vi er på konstant søken etter nye felt og nisjer innenfor bransjen for å utvide "nedgangsfeltet".

Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. Vårt grunnprinsipp er 0-filosofi innen helse, miljø og sikkerhet.

IKM Inspection AS
P.O.Box 68, Holmejordetveien 21A, 3291 Stavern, Norway,  T: +47 33 13 24 50, F: +47 33 19 73 85, E: IKMinspection@IKM.no