Enda en IMR-kontrakt til IKM Subsea

Equinor har tildelt IKM Subsea kontrakt på IMR-tjenester.Equinor, Norske Shell og IKM Subsea er blitt enige om å benytte fartøyet Siem Pride på en framleie avtale mellom Norske Shell og Equinor. IKM skal levere ROV inspeksjonstjenester med tilhørende prosjektledelse, planlegging og ingeniørtjenester til Equinor. Vilkår og betingelser er gitt i kontrakt opprinnelig signert mellom Norske Shell og IKM Subsea. Avtalen er avropsbasert med en varighet på to år og mulighet for forlengelse.
 
«Vi er stolte og ydmyke over å skulle levere subsea ROV inspeksjonstjenester til Equinor. Vi ser på dette som en annerkjennelse på den reisen og utviklingen vi har hatt som selskap de siste årene. Markedet setter pris på den kostnadseffektive modellen vi jobber etter. Dette er enda et viktig steg for oss som selskap og organisasjon,» sier Jan Vegard Hestnes Operasjons Direktør hos IKM Subsea.For mer informasjon: Silje.Nyman@IKM.no

IKM Subsea
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links