Personell og bemanningIKM tilbyr utleie av erfarent fagpersonell med høy dokumentert kompetanse og flerfaglighet innen våre fagområder. Vi tilpasser oss kundens behov og leverer raskt og fleksibelt. Varighet på oppdrag kan variere fra få dager til flere måneder. Vi har personell ute på en rekke større prosjekter onshore og offshore, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre seg på nye og eksisterende fagområder, og vi setter fokus på å utvikle oss som en attraktiv arbeidsgiver. Dette har bidratt til at vi i dag har en rekke dyktige fagfolk og personer med spesialkompetanse innen utvalgte fagområder.

I tillegg gjennomfører vi en rekke kurs og seminarer for våre kunder, med både produkt- og fagmessig opplæring.

  • Ingeniører Topside
  • Ingeniører Subsea
  • Arbeidsledere ferdigstillelse
  • Kursledere
  • Riggere
  • Mekanikere
  •  Operatører/Teknikere;
- Pigging / Rørledningsinspeksjon
- Scale Squeeze tjenester
- Transport/Håndtering av borekaks
- Trykktesting
- Hot oil flushing
- Kjemisk rengjøring
- Nitrogentjenester
- Umbilicaltjenester
- Videoinspeksjon
- Bolteforspenning
- Decommissioning
- Preservering
- Hydrojetting
- Luftbehandling
- Rørmerking
- Akkumulator sertifisering
- Vedlikehold varmevekslere
- Rengjøring av HVAC
- Isplugging
- Vakuumrengjøring
- Rensing av oljeholdig vann
- Rørkutting/ kaldkutting/ bevling
- Flensemaskinering
 
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links