Navn 

Beskrivelse

 

VEII

Dimensjon : L 635mm, D 247mm, / Vekt: 6 kg

Område : Offshore

Q. maks. : 6,89 Bar: 1844 l/min, 5,52 Bar: 1443 l/min, 4,14 Bar: 785 l/min, 3,45 Bar: 481 l/min

Tilkobling : Lufttilførsel: 1” Offshore klokobling, Sugeside: Ø247mm(9 ¾”), Ut: Ø 247mm (9 ¾”)

 Luft

VEIII

Dimensjon : L 343mm, D 152mm, / Vekt: 2 kg

Område : Offshore

Q. maks. : 6,89 Bar: 1283 l/min, 5,52 Bar: 1002 l/min, 4,14 Bar: 577 l/min, 3,45 Bar: 400 l/min, 2,07 Bar: 200 l/min

Tilkobling : Lufttilførsel: 1” Offshore klokobling, Sugeside: Ø152mm(6”), Ut: Ø 152mm (6”)

Luft