OD Høytrykk testplugger

GripTight®
OD Høytrykk testplugger 

Mer informasjon
• Griper og tetter utvendig på rør
• Dobbel tetningsmekanisme
• Bruker systemtrykket til å øke gripekraften
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANDRE PLUGGTYPER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GripTight®
Høytrykk testplugger

Mer informasjon
• Ideell for testing av åpne ender på rør, spoler og trykkbeholdere
• Velutprøvd deisgn
• Rask installasjon
GripTight®
Flensetestere

Mer informasjon
• Samme plugg benyttes for isolasjon, under sveising og på trykktest
• Reduserer kostnader og nedetid på systemet
GripTight®
Double Block & Bleed testplugger

Mer informasjon
• Samme plugg benyttes for isolasjon og på trykktest
• Isolerer fra eksplosive gasser under varmt arbeid
GripTight®
Isolasjonsplugger

Mer informasjon
• Isolasjon og hydrostatisk testing med ekstra sikkerhet
GripTight®
Joint Testers /
Reverse Pressure testplugger


Mer informasjon
• Tester også langsgående styrke (aksialkrefter) 
• Trykktesting utføres uten å fylle hele systemet