Lekkasjesøkere

Navn

Beskrivelse

 

HL-03

Dimensjon : B 600, L 340, H 450mm / Vekt: 45 kg

Område : Onshore

Merke : Edwards Spectron 300 E

Min. detekterbare lekkasje : 4 x 10-10 mbar 1/sek

Forsinkelse : 1 sekund

Måleområde : 4000 – 4-10 mbar 1/sek

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimension : B 310, L 390, H 90mm / Vekt: 1,7 kg

Område : Offshore Sone 1, EEx ia IIC T4

Merke : Edwards Gas Check B4 IS

Min. detektbare lekkasje: 1 x 10-4 mbar 1/sek He

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde : 1 til 20000 scf/år

Available : 4 stk. (HL-04, 05, 06, 08)

 Lekkasjesøker

HL-07

Dimensjon:

A: B 700, L 700, H 420mm / Vekt: 52 kg

B: B 492, L 630, H 352mm / Vekt: 23 kg 

Område : 

Merke : Leybold Inficon UL 200

Min. detekterbare lekkasje :5 x 10-11 mbar 1/sek, 1 x 10-7 mbar 1/sek

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde :

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimensjon : B 420, L 320, H 97mm /Vekt: 1,7 kg

Område : Offshore Sone 1, Eex ia IIC T4

Merke : Edward Gas Check 5000IS

Min. detekterbare lekkasje : 2 x 10-5 mbar 1/sek He

Forsinkelse : < 1 sekund

Måleområde : 1 to 20000 scf/år

Tilgjengelig : 73 stk. (HL-09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, Non-existing-link" shape="rect" target="_blank">37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

 Lekkasjesøker

HL-11

Dimensjon : B 100, L 300, H 115mm / Vekt: 2 kg

Område :

Merke : ION Science Portable Reference Leak

Min. detekterbare lekkasje : 4,9 x 10-11 mbar 1/sek He, with 1 bar trykk

Forsinkelse :

Måleområde :

 Lekkasjesøker

HL-24

Dimensjon : B 295, L 340, H 152mm / Vekt: 3,5 kg

Beskrivelse : Datalogger, overfører måldata fra GasCheck

Område : Onshore

Merke : IR-Link

Tilkopling PC : 9-pin serie, RS-232, nullmodem

Tilkopling GasCheck : Infrarød lys 

Spenningsområde : 6-15V / 100-240V 50-60Hz

 Lekkasjesøker

HL-27

Dimensjon : B 340, L 95, H 135mm / Vekt: 1,8 kg

Beskrivelse : Referanselekkasje for kontroll/kalibrering av lekkasjesøker

Område : Onshore

Merke : ION Science CalCheck 

 Lekkasjesøker

HL-XX

Dimensjon : B 485, L 600, H 225mm / Vekt: 12 kg (detektor veier 2,6 kg)

Område : Iht. EN 61010-1, EN 50270, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Merke : Varian PHD-4 

Min. detekterbare lekkasje : 5 x  10-6 mbar l/sek He

Forsinkelse : 2 sek 

Måleområde : Lader: 100-240 VAC 50/60Hz 1 A, Batteri: NI-MH GP Cells, 12V 4500 MAH

Tilgjengelig : 68 stk. (HL-63, 64, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 192, 193, 194, 195)

Lekkasjesøker
HL-XX

Dimensjon :
A: B 420, L 600, H 540mm / Vekt: 54 kg
B: B 440, L 540, H 350mm / Vekt: 19 kg
C: B 270, L 730, H 320mm / Vekt: 36 kg

Område :

Merke : Phoenixl 300

Min. detekterbare lekkasje : 
<5 x  10-12 mbar 1/sek He. (vacuum)
<1 x  10-7 mbar 1/sek He. (sniffer)

Forsinkelse : <1 sek 

Spenningsområde : 100V/50-60Hz 115V/60Hz  230V/50-60Hz

Tilgjengelig : 18 stk. (HL-87, 88, 89, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 152, 153, 154, 155, 168, 169) 

Lekkasjesøker

HL-XX 

Dimensjon :   B 370, L 470, H 170mm / Vekt: 6,4 kg

Område :  Iht. FM, CSA, ATEX, ASTM E1002-2005

Merke :  Ultraprobe 2000 

Min. detekterbare lekkasje: 1 x 10 –2 std. cc/sek til 1 x 10 –3 std. cc/sek

Frekvens :   20 kHz – 100 kHz

Følsomhet :  Detektere .005" (.127 mm) diameter lekkasje @ 5 psi (.34 bar) fra 50 ft. (15.24 m)

Spenningsområde: Lader: 110V, Batteri: NiMH

Tilgjengelig : 2 stk. (HL-160, 161

Lekkasjesøker