Utstyrskatalog – Alfabetisk listing

Gå til sortert etter tjenester 

A
Adsorpsjonstørkere  
Akkumulatorskidder  
Akustisk Lytteapperater
Analyseutstyr  
ANSI Flenser & Spader
API testflenser  
Aqua Jack Strekkeutstyr
Arbeidscontainere  
B
Bevelmaster   
Bortføringsslange (DHR)
Brakker
Bunnramme
   
Bærbar PC  
Børsteunit  
Bøyemaskin  
   
C
Chutes    
Clamshell   
Containere  
CTS - Bortføringsslange (DHR)
CTS - Ejector  
CTS - Handling frame  
CTS - Klumpvekt  
CTS - Slangereeler / Handling frame
CTS - Subsea Pump Modul, SPM
CTS - Surface Power Unit, SPU
CTS - Tilkoplinger  
   
D
Dampgeneratorer
Datalogger Subsea
 
Dieselgeneratorer  
Digitalkamera
Double Block & Bleed testplugger
Drone / UAV
Drypp trau
 
Duggpunktmålere  
Dykkpumper  
Dyser og Slanger hydrojetting
   
E
Ejektorer Luft
Ekstern Harddisk
Elan Strekkeutstyr 
Elektrisk etterkjølere
Elektrisk varmeunit
Elektriske luftvarmere
Etterkjølere
EX lamper
Ex-Startskap
   
F  
Filterenheter    
Filterhus      
Flensemaskineringsutstyr  
Flenser ANSI    
Flenser API    
Flenser Hubber    
Flenser SAE    
Flenser SPO compact    
Flensespredere     
Flensetestere    
Flowmeter    
Flowvender    
Flushemanifold
Flusheuniter
   
Foggeunit    
Fordampere    
Friskluftspakker    
Furmanite Flensemaskineringsutstyr    
   
G
Gass boostere
Geleutstyr
Generatorer
Gjengemaskin
Greylock  
   
H
Handling frame (CTS)
Helium Lekkasjesøkere
High pressure tube tester kit
HPU  
Hubber  
HVAC Børsteunit
HVAC Tilbehør / ventilasjon
HVAC Tørrisrengjøring
Hydratight Strekkeutstyr
Hydratight Torque utstyr
Hydraulisk mutterknekker
Hydraulisk stempelpumpe
Hydrauliske Pigladere
Hydrauliske slangetromler
Hydrojettuniter
Hytorc Torque utstyr
Høytrykkspumper
Høytrykkspylere
Høytrykk testplugger
   
I
Injeksjonspumper
Instrument / testcontainere
Isolasjonsplugger
Isolasjonstestere
Ispluggingstanker
   
J
Jointtestere
   
K 
Kaldkutting Bevelmaster 
Kaldkutting Clamshell 
Kamerasystem  
Kjernebor
Klumpvekt
 
Kompaktuniter vann-/kjemikalier
Kompressorer  
Kontorbrakker  
   
L
Lekkasjesøkere    
Luftdreven EX lampe    
Luftejektorer    
Luftkompressorer
Luftmanifolder
Lufttanker
   
Lufttørkere    
Luftvarmere    
Luftvifter    
Lyd-dempere    
Lytteapperater    
Løfteputer     
   
M
Manifolder - Flushing
Manifolder - Nitrogen
Manifolder - Steam
Manifolder - Testing
Manifolder - Vann-/kjemikaliesirkulasjon

Massespektrometer
Membranpumper
Miksetank
Momentnøkkel testbenk
Mud-skip
Mutterknekker

Måleinstrumenter

   
N
Nitrogenfordampere  
Nitrogengenerator
Nitrogenmanifold
 
Nitrogenpumper   
Nitrogenregulatorer  
Nitrogentanker  
   
O
o2 målere
OD Høytrykk testplugger
Oksygenmålere
Oljefyllepumper
Oljetørker
OPS  
Overtrykkskidder
   
P
Partikkeltellere
Personell og bemanning
 
Piggecontainere  
Pigladere  
Pigsøkesystem  
Plarad Vriverktøy  
Plugger    
POP - A - Plug  
Preservering  
Prosjekt PC  
PSV containere  
Puls-demper
Pumper Boltetrekking
 
Pumper CTS  
Pumper Nitrogen  
Pumper Oljefylling  
Pumper Pigging
Pumper (SPU)
 
Pumper Vakuum  
Pumper vann-/kjemikalier
Purifiere    
   
R
Retningsventiler
Reverse pressure testplugger
Ringmanifolder

Rotofaner
RPAS
Rørbøyer
   
S
SAE flenser  
Sirkulasjonspumper  
Slangereeler  
Slangereeler / Handling frame (CTS)
Slangetromler
Spill palle
 
SPO compact flenser  
Spyleenheter for rørvekslere
Startskap Ex  
Steamgeneratorer  
Strekkeutstyr - Aqua Jack
Strekkeutstyr - Hydratight Sweeney
Strekkeutstyr - Elan TTS  
Stress Meter
Strømaggregat
 
Subsea datalogger
Subsea manifold
 
Subsea Pump Modul, SPM (CTS)
Subsea Unit (SPM)
Surface Power Unit, SPU (CTS)
   
T
Tank 60 liter  
Tanker Isplugging  
Tanker Nitrogen  
Tanker Pigging  
Tanker vann-/kjemikalier
Techlok    
Testcontainere
Test Equipment
Testmanifold
 
Tigersag  
Tilbehør / ventilasjon  
Torque utstyr - Hydratight Sweeney
Torque utstyr - Hytorc
Torque utstyr - Plarad
 
Tritool Bevelmaster   
Tritool Clamshell   
Trykk regulerings ventiler
Tørker Luft  
Tørker Vakuum  
Tørrisrengjøring  
   
U
UAV / Drone
Umbilicalcontainer
   
V
Vakuumpumper    
Vakuumsugere    
Vakuumtørker    
Vannbehandling (Slop Oil / X-clean)
Vaporizere    
Varmeunit elektrisk    
Varmeveksler Test Kit    
Varmevekslere    
Varmluftsaggregat    
Varmtvannsvaskere / Høytrykkspylere
Ventilasjon Børsteunit  
Verktøycontainere
Verktøykasse
   
Video Digitalkamera    
Video Kamerasystem    
Video Tilleggsutstyr    
Videoprober    
Vifter      
Vokseuniter    
Vriverktøy-Hydratight 
Vriverktøy-Hytorc
   
Vriverktøy - Plarad